MORT (2)

MORT (La) del Brina

v. «Té fó fà la mort del Brina».