MORINA (2)

MORINA (in dial. Morì)

Casa a SE di Grignaghe, frazione di Pisogne, a m 1079. Forse da morina = cinciallegra o da morine = specie di ciliegia.