GUXAGO (da)

GUXAGO (da) Paolo

v. Paolo da Gussago.